CENTER ZA POMOČ NA DOMU

CENTER ZA POMOČ NA DOMU

Trg Jožeta Srebrniča 6, 5250 Solkan

Telefon: 05 335 33 00

Email:

Spletna stran: www.dung.si/pomoc-na-domu

DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA

DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA

Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica

Spletna stran: www.dung.si

GORIŠKA LEKARNA

GORIŠKA LEKARNA

Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica

Telefon.: 05 330 34 50

Fax: 05 330 34 49

E-mail:

Spletna stran: www.goriskalekarna.si

GORIŠKA LEKARNA – LEKARNIŠKA PODRUŽNICA RENČE

GORIŠKA LEKARNA – LEKARNIŠKA PODRUŽNICA RENČE

Trg 20, 5292 Renče

Telefon: 05 330 34 60

Fax: 05 330 34 59

Email:

HIŠA SV. JUSTA NA VOGRSKEM

HIŠA SV. JUSTA NA VOGRSKEM

Vogrsko 10, 5293 Volčja Draga

Telefonska številka: (05) 335 06 00

Spletna stran: www.vdcng.si
 

 

MEDIC HOTEL

MEDIC HOTEL

Arčoni 8a,5292 Renče

Telefon: (05) 331 07 20, (05) 331 07 30

Email:

Spletna stran: www.medichotel.com

OBČINA PO MERI INVALIDOV

OBČINA PO MERI INVALIDOV

Informacijska pisarna:

Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Telefon: +386 (0)5 33 84 509

Email:

Urnik: 4. sreda v mesecu, 13:30 - 16:30

ZAPOSLITVENI CENTER ZAVOD ŠTEFANOV CENTER

ZAPOSLITVENI CENTER ZAVOD ŠTEFANOV CENTER

Vogrsko 103, 5293 Volčja Draga

Telefon: 05 335 06 81

Email:

ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVNO NOVA GORICA

ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVNO NOVA GORICA

Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica

Telefon: +386 (0)5 33 83 200

Fax: +386 (0)5 33 83 224

Email:   

Spletna stran: www.zd-go.si

ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA – SPLOŠNA AMBULANTA RENČE

ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA – SPLOŠNA AMBULANTA RENČE

Trg 20, 5292 Renče

Telefon: (05) 33 83 366

E-pošta:

ZDRAVSTVENI DOM, ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA

ZDRAVSTVENI DOM, ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA

Ul. Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica

Telefon: +386 (0)5 393 87 00

Fax: +386 (0)5 393 87 10

Email:

Spletna stran: www.zdzv-ng.si