Aktualno

12. 12. 2022

Končno poročilo o namenski porabi sredstev z naslova razpisov na področju družbenih dejavnosti

RAZPISI

29. 07. 2022

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali

RAZPISI

13. 06. 2022

Obvestilo o uspešno zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mesta

RAZPISI

13. 05. 2022

Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja

RAZPISI

05. 05. 2022

Ugotovitvena odločba o ukinitvi zaznambe javnega dobra za k.o. 2319 Bukovica parc. št. 275/6, 609/10, 610/2, 615/13, 617/5, 652/3 in 653 ter k.o. 2314 Vogrsko parc. št. 1129/14, 1299/1, 1352, 1586, 1629, 643/11

RAZPISI

04. 04. 2022

Ponovni javni poziv k posredovanju predlogov kandidatov za člane občinske volilne komisije

RAZPISI

29. 03. 2022

Ugotovitvena odločba o izbrisu zaznambe javnega dobra

RAZPISI

29. 03. 2022

Odločba v zadevi ugotovitve statusa grajenega javnega dobra

RAZPISI

28. 03. 2022

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju humanitarnih, invalidskih in socialnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2022

RAZPISI

28. 03. 2022

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2022

RAZPISI

28. 03. 2022

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju veteranskih organizacij v Občini Renče-Vogrsko v letu 2022

RAZPISI

28. 03. 2022

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju upokojenskih organizacij v Občini Renče-Vogrsko v letu 2022

RAZPISI