8. redna seja Občinskega sveta, 19. 12. 2023

Datum seje: 19. 12. 2023

Gradivo

2. TOČKA DR.- Spremembe in dopolnitve OPN s prilogo-druga obravnava

14.1. TOČKA DR. - Realizacija jan-mar 2023.pdf

2.1. TOČKA DR. -OPN 1_tekstualni_del.zip

2.2. TOČKA DR. -OPN 2_graficni_del

2.3. TOČKA DR. -OPN 3_priloge

3. TOČKA DR. - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o GJS-skrajšani postopek.docx

4. TOČKA DR. - Odlok o namakalnem sistemu - skrajšani postopek.docx

5. TOČKA DR. -Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Oš Kozara-skrajšani postopek.docx

5.1. TOČKA DR. -Gradivo z obrazložitvijo Mestne občine Nova Gorica - Odlok o spremembah in dopolnitvah OŠ Kozara.doc

5.2. TOČKA DR. -Odlok OŠ Kozara_NPB-2022.pdf

8. TOČKA DR. - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah-skrajšani postopek.docx

9. TOČKA DR. - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oglaševanju-skrajšani postopek.docx

10. TOČKA DR - Odlok o proračunu za leto 2024 - prva obravava.doc

10.1. TOČKA DR. - Obrazložitve PRORAČUN 2024.docx

10.2. TOČKA DR. - Predlog PRIHODKI 2024.pdf

10.3.TOČKA DR. - Predlog ODHODKI 2024.pdf

10.4. TOČKA DR. - NRP 24-27.pdf

10.5..TOČKA DR. - Kadrovski načrt 2024.docx

11. TOČKA DR. - Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2024 .doc

11.1. Čistopis predloga Načrta 2024.pdf

12. TOČKA DR. - Sklep o ukinitvi Javnega dobrega.doc

13. TOČKA DR.- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o NUSZ-skrajšani postopek.doc

14. TOČKA DR - Sklep o začasnem financiranju -informacija.doc

Zapisnik 3.dopisne seje.pdf

zapisnik 4. dopisne seje.pdf

zapisnik 5. redne seje OGP.pdf

Zapisnik 6. seje, DD .pdf

Zapisnik 5. redne seje OOP.pdf

Zapisnik 6.seje SPK.pdf

Zapisnik 7. redne seje OS - predlog.docx