19. redna seja Občinskega sveta

Datum seje: 22. 06. 2021

Gradivo

Zapisnik 18. redne seje OS

VPRAŠANJE SVETNIKA NA SEJI OS 25.05.2021 - PLAČILA FIZIČNIM OSEBAM

VPRAŠANJE SVETNIKA NA SEJI OS 25.05.2021 - STROŠKI KS - OBČINA.xlsx

VPRAŠANJE SVETNIKA NA SEJI OS 25.5.2021 - OBVESTILO OBČINI O PREJEMKIH

3. TOČKA DR - ODLOK Pokopališki Red 1.obravnava

4.1 ELABORAT predlog 2021 voda (03 2021) ORV

5.1 ELABORAT predlog 2021 ka (03 2021) ORV

6. TOČKA DR - Letno poročilo OŠ Renče 2020

6.1 PRILOGA 3_poslovanje 2020_primerjava 2019

8. TOČKA DR- Odlok o spremebi Odloka o kategorizaciji občinskih cest

8.1 Opis_sprememb_OS1

8.2 JP_785301_Rence-Vogrsko_Sempeter-Vrtojba

9. TOČKA DR - Poslovnik o Spremebah in dopolnitvah Poslovnika 1.obravnava

10. TOČKA DR - Soglasje k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ L. B. B. Renče 2021

10.1 Predlog organizacije dela in sistemizacije dela v Vrtcu Renče v 2021-22

10.2 01410-00132021; podaja pojasnil - zaposlitev računalnikarja

11.1 Predlog vrtca Renče - cene programov

11.2 Predlog vrtca Renče - cena programov - PREGLOG SKUPIN 2021-22 25.5.2021

12.1 Predlog vrtca Renče za izdajo sklepa o manjši notranji igralni površini

13.1 Prošnja OŠ Renče-sofinanciranje nadstandarda v š- l. 2021-22

14.1 Prošnja za sofinanciranje nadstandarda v POŠ Vogrsko - 2021

15.1 Prošnja za sofinanciranje delovnih zvezkov 2021

17. TOČKA DR - soglasje k delovni uspešnosti ravnatelja - OŠ Renče 2021

17.1 OŠ Rene-vloga za soglasje k delovni uspešnosti

17.2 OŠ Renče- prva dopolnitev - del. uspešnost

17.3 OŠ Renče-druga dopolnitev delovna uspšnost

18.1 DopolNačrtRavnanja2021

Zapisnik 18. seje ODD

Zapisnik 18. seje SPK