25. redna seja Občinskega sveta

Datum seje: 21. 06. 2022

Gradivo

2. TOČKA DR. - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občine Renče-Vogrsko-2.obravnava.pdf

3. TOČKA DR. - Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje oRV -2.obravnava.pdf

5. TOČKA DR- Odlok o REBALANSU proračuna 2022-skrajšani postopek.doc

5.2. TOČKA DR.-PRIHODKI REBALANS 22pdf.pdf

5.3. TOČKA DR. -Načrt razvojnih programov 22-25.pdf

5.1. TOČKA DR.-ODHODKI REBALANS 22.pdf

5.4. TOČKA DR. -Obrazložitve REBALANS 2022.doc

6. TOČKA DR- Odlok o SPREMEMBI proračuna 2023-skrajšani postopek.doc

6.1. TOČKA DR. -ODHODKI SPREMEMBA PRORAČUNA 2023.pdf

6.2. TOČKA DR. - PRIHODKI SPREMEMBA 23pdf..pdf

6.3. TOČKA DR.-Načrt razvojnih programov 2023-2026.pdf

6.4. TOČKA DR.-Obrazložitve SPREMEMBA PRORAČUNA 2023 .doc

7. TOČKA DR. - Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem.pdf

8. TOČKA DR. - Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini R-V -1.obravnava.pdf

9. TOČKA DR.-Sklep o določitvi cene grobnin.doc

10. TOČKA DR. -Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče-skrajšani postopek.docx

10. 1. TOČKA DR. -Vloga OŠ Renče za dopolnitev ustanovitvenega akta.pdf

11. TOČKA DR.-Soglasje k organizaciji dela oblikovanju skupin in sistemizaciji delovnih mest.docx

11. 1. TOČKA DR. -Vloga OŠ Renče pdf.pdf

12. TOČKA DR.-Sklep o sofinanciranju nadstandardnih zaposlitev in sttroškov v OŠ Renče docx.docx

12.1. TOČKA DR. - Vloga OŠ Renče-prošnja za ohranitev subvencioniranja nadstardnihz zaposlitev in stroškov.pdf

13. TOČKA DR.-Sklep o sofinanciranju nadstandardnih zaposlitev in stroškov POŠ Vogrsko .docx

13.1. TOČKA DR.-Prošnja za subvencioniranje nadstandardnih zaposlitev in stroškov.pdf

14. TOČKA DR. - Sklep o določitvi cene OŠ Kozara.docx

15. TOČKA DR.-Sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov.docx

15.1. TOČKA DR. -Prošnja OŠ Renče za subvencioniranje nakupa del. zvezkov.pdf

Odgovori na svetniška vprašanja.pdf

Zapisnik 23. OGPpdf.pdf

Zapisnik 23. ODD. pdf.pdf

Zapisnik 27. OOP.pdf

Zapisnik 28. seje OOP.pdf

Zapisnik 25. seje SPK.pdf

Predlog zapisnika 24. seje OS.docx.pdf