25. redna seja Občinskega sveta

Datum seje: 21. 06. 2022

Gradivo

3. TOČKA DR. - Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje oRV -2.obravnava.pdf

5. TOČKA DR- Odlok o REBALANSU proračuna 2022-skrajšani postopek.doc

2. TOČKA DR. - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občine Renče-Vogrsko-2.obravnava.pdf

5.2. TOČKA DR.-PRIHODKI REBALANS 22pdf.pdf

5.4. TOČKA DR. -Obrazložitve REBALANS 2022.doc

6. TOČKA DR- Odlok o SPREMEMBI proračuna 2023-skrajšani postopek.doc

5.3. TOČKA DR. -Načrt razvojnih programov 22-25.pdf

5.1. TOČKA DR.-ODHODKI REBALANS 22.pdf

6.2. TOČKA DR. - PRIHODKI SPREMEMBA 23pdf..pdf

7. TOČKA DR. - Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem.pdf

6.4. TOČKA DR.-Obrazložitve SPREMEMBA PRORAČUNA 2023 .doc

6.3. TOČKA DR.-Načrt razvojnih programov 2023-2026.pdf

6.1. TOČKA DR. -ODHODKI SPREMEMBA PRORAČUNA 2023.pdf

11. TOČKA DR.-Soglasje k organizaciji dela oblikovanju skupin in sistemizaciji delovnih mest.docx

10. 1. TOČKA DR. -Vloga OŠ Renče za dopolnitev ustanovitvenega akta.pdf

8. TOČKA DR. - Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini R-V -1.obravnava.pdf

9. TOČKA DR.-Sklep o določitvi cene grobnin.doc

10. TOČKA DR. -Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče-skrajšani postopek.docx

12.1. TOČKA DR. - Vloga OŠ Renče-prošnja za ohranitev subvencioniranja nadstardnihz zaposlitev in stroškov.pdf

11. 1. TOČKA DR. -Vloga OŠ Renče pdf.pdf

12. TOČKA DR.-Sklep o sofinanciranju nadstandardnih zaposlitev in sttroškov v OŠ Renče docx.docx

14. TOČKA DR. - Sklep o določitvi cene OŠ Kozara.docx

13.1. TOČKA DR.-Prošnja za subvencioniranje nadstandardnih zaposlitev in stroškov.pdf

13. TOČKA DR.-Sklep o sofinanciranju nadstandardnih zaposlitev in stroškov POŠ Vogrsko .docx

15.1. TOČKA DR. -Prošnja OŠ Renče za subvencioniranje nakupa del. zvezkov.pdf

Odgovori na svetniška vprašanja.pdf

15. TOČKA DR.-Sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov.docx

Zapisnik 23. ODD. pdf.pdf

Zapisnik 25. seje SPK.pdf

Zapisnik 28. seje OOP.pdf

Zapisnik 27. OOP.pdf

Zapisnik 23. OGPpdf.pdf

Predlog zapisnika 24. seje OS.docx.pdf