5. redna seja Občinskega sveta, 23. 5. 2023

Datum seje: 23. 05. 2023

Gradivo

2. TOČKA DR. - Sklep elaborat Komunala.docx

2.1. TOČKA DR.-Elaborat o oblikovanju cen zbiranja komunalnih odpadkov.pdf

2.2. TOČKA DR.- Elaborat obdelava in odlaganje MKO 2023.pdf

2.3. TOČKA DR. - Predstavitev elaborata - maj 2023

3. TOČKA DR. - Poročilo policije za leto 2022

4. TOČKA DR.-MU POROCILO OBCINA RENCE-VOGRSKO 2022.docx

5. TOČKA DR. - Sklep Elaborat 24-urna pogrebna 2023.docx

5.1. TOČKA DR.-Elaborat 24-urna pogrebna 2023.pdf

6. TOČKA DR. - LETNO POROČILO ZA LETO 2022 OŠ RENČE.pdf

9. TOČKA DR. - Soglasje k imenovanju direktorja ZD osnovno varstvo Nova Gorica.docx

9.1. TOČKA DR.- ZD osnovno varstvo Nova Gorica - vloga za soglasje k imenovanju direktorja.pdf

10. TOČKA DR. -Soglasje k RDUravnatelja in v.d. ravnatelja OŠ Renče.docx

10.1. TOČKA DR.-Vloga za soglasje k delovni uspešnosti ravnatelja in v. d. ravnatelja.pdf

11. TOČKA DR.- Sklep o subvencioniranju nakupa dijaških vozovnic za šolsko leto 2023-2024.docx

12. TOČKA DR. - Soglasje k organizaciji dela in sistemizaciji vrtec OŠ Kozara.docx

12.1. TOČKA DR. - Vloga OŠ KOZARA .pdf

13. TOČKA DR. - Sklep o soglasju k ceni Pomoči na domu.docx

13.1. TOČKA DR.-Predlog cene storitve pomoci na domu za leto 2023.pdf

14. TOČKA DR.-Sklep o dopolnitvah sklepov o dodatnem subvencioniranju plačil staršev za programe v vrtcih zaradi zdravstvenih in počitniških odsotnosti otrok iz vrtca (1)

14.1. Pobuda o dodatnem subvencioniranju plačil staršev za programe v vrtcih zaradi zdravstvenih in počitniških odsotnosti otrok iz vrtca.pdf

15. TOČKA DR - Ocena izvajanja OPV 2022.doc

15.1. TOČKA DR.-OPV 2015.pdf

16. TOČKA DR - Sklep o zaključnem računu 2022.doc

16.1. TOČKA DR.-ZR Obrazložitve 2022.pdf

16.2. TOČKA DR.-ODHODKI ZR 2022.pdf

16.3. TOČKA DR.-PRIHODKI ZR 2022.pdf

16.4. TOČKA DR.-ZR 2022- Splošni del.pdf

16.5. TOČKA DR.-Kratka analiza zaključnega računa 2022.pdf

17. TOČKA DR- Odlok o REBALANSU 2 proračuna 2023.doc

17.1. TOČKA DR.-Obrazložitve REBALANS 2023-2.doc

17.2. TOČKA DR.-ODHODKI REBALANS 2.pdf

17.3. TOČKA DR.-PRIHODKI REBALANS 2.pdf

17.4. TOČKA DR.-REBALANS NRP2.pdf

18. TOČKA DR. - Sklep o dopolnitvah Načrta ravnanja za leto 2023.docx

Zapisnik 4. redne seje OS - predlog.docx

zapisnik 1. dopisne seje 17.4.-20.4.2023.pdf

Zapisnik 3. redne seje OOP.pdf

Zapisnik 3. seje SPK.pdf

Zapisnik 3. seje DD.pdf

Zapisnik 6. redne seje KMVVIpdf.pdf

zapisnik 3.redna seja OGP.pdf

Porocilo_župana 23.5.