24. redna seja Občinskega sveta

Datum seje: 24. 05. 2022

Gradivo

Predlog zapisnika 23. seje OS.docx

Zapisnik 14. dopisne seje.docx

6. TOČKA DR. -Sklep o seznanitvi z letnim poročilom LEK_2021.doc

3.1. TOČKA DR.-Letno poročilo JSMGG 2021.pdf

3. TOČKA DR - Sklep o podaji soglasja LP in FN JSMGG.doc

4. TOČKA DR. -Sklep o seznanitvi s poročilom MU_2021.doc

5. TOČKA DR. - Sklep o spremembah načrtov razpolaganja stvarnega premoženja Občine Renče-Vogrsko 22_23.pdf

3.4. TOČKA DR.-Sklep NS_predlog o imen. revizorja.pdf

Zapisnik 16. dopisne seje.docx

Zapisnik 15. dopisne seje.docx

3.3. TOČKA DR.-Sklep in poročilo NS _ LP2021 in PFN2022.pdf

4.1. TOČKA DR.- POROCILO O DELU MU OBCINA RENCE-VOGRSKO 2021 .docx

6.1. TOČKA DR.-PRILOGA 3 Obrazec letnega poročila_original_2021-2022_Renče-Vogrsko.docx

3.2. TOČKA DR.- Poslovni in finančni načrt 2022.pdf

11. TOČKA DR - Sklep o zaključnem računu 2021.doc

10. TOČKA DR.-Sklep o subvencioniranju nakupa dijaških vozovnic v šolskem letu 2022-2023.docx

11. 2. Splošni del proračuna.pdf

9. TOČKA DR - Sklep o imenovanju OVK.doc

11. 3. TOČKA DR. - ZR-ODHODKI 2021.pdf

11.1. TOČKA DR. - Obrazložitve ZR 2021.pdf

Odgovori na svetniška vprašanja.docx

11. 4. TOČKA DR. - Premoženjska bilanca 2021.xls

Zapisnik 20.seje KMVVI.pdf

13. TOČKA DR. - Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka RV -1. obravnava.pdf

12. TOČKA DR.- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občine Renče-Vogrsko-1. obravnava.pdf

Zapisnik 22. seje ODD.pdf

Zapisnik 21 seje KMVVI.pdf

Zapisnik 22.redne seje OGPpdf.pdf

Zapisnik 26. seje OOP.pdf

Zapisnik 24.seje SPK.pdf